Olen palvelun perustaja Anne Weman.

Olen ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja kognitiivisen erityispätevyyden lyhytterapeutti (koulutuksessa).

Olen myös koulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja.

Kokemusta mielenterveyden, kuntoutuksen ja erityisryhmien palveluiden parista on 20+ vuotta.

terveydenhuollon palveluita asiakkaille 20+ vuoden työkokemuksella mielenterveyden ja hyvinvoinnin sektorilla.

Yksityisenä ja itsenäisenä palveluntuottajana olen toiminut

vuodesta 2020.

Toteutan psykiatrisen sairaanhoitajan ja kognitiivisen lyhytterapeutin vastaanottoa sekä neuropsykiatrisen kuntoutuksen ja valmennuksen palveluita vastaanotto ja toimitilassani Raumalla.

Kotikäynnit, toiminnalliset tapaamiset ja verkostotyö kuuluvat myös palvelumuotoihin.

 

Toteutan ja teen tarvittaessa palveluita myös muualle Satakunnan alueella.

 

 

 

Tarjoan palveluita myös etänä.

Etäpalveluissa käytän terveydenhuollon palveluihin suunniteltua Navisec health palvelua. Palvelua voidaan käyttää myös asiakkaan käydessä vastaanotolla tapaamisissa.

Palvelu mahdollistaa videovälitteisen tapaamisen, yhteydenpidon ja keskustelun viesteillä sekä kätevän kalenterin. 

Kalenteriin on mahdollista laittaa yhdessä sovittuja tehtäviä tai tulevia vastaanotto aikoja.

Palvelu sisältää myös mahdollisuuden eri hyvinvoinnin ja terveyden mittareina toimivia lomakkeita.

Palvelu toimii hyvänä tukena neuropsykiatrisessa kuntoutuksessa ja valmennuksessa.

Navisec health on myös Kelan hyväksymä etäpalvelu.

 

 

 

Kouluttaudun tällä hetkellä Turun Integrumin

kognitiivisen terapian instituutissa

kognitiivisen erityispätevyyden lyhytterapeutiksi.

 

Koulutus ja terapiatyö pohjautuu kognitiivisen ja integratiivisen psykoterapian työtapoihin.

Kognitiivinen ja integratiivinen terapia soveltuu lyhytkestoisiin

hoito- ja ohjauskontakteihin että pitkäjenteiseen kuntoutukseen.

 

 

 

 

 

 

Olen yhdessä PSY-moniammattilaisten kanssa palveluntuottajana kelan moniammatillisessa neuropsykiatrisessa Oma väylä-kuntoutuksessa. Palvelualueemme Oma väylä- kuntoutuksessa on Rauma ja Satakunnan alue.

Kuntoutus on 16-29-vuotiaille neuropsykiatrisen diagnoosin henkilöille.

 

Kuntoutus on Kelan kustantamaa, asiakkaalle kokonaan maksutonta.

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa verkkosivuilleni!

Palvelu PSY-moniammattilaiset

Erityisosaamisen palveluita yhteistyönä!

Kognitiivinen lyhytterapia

Palveluntuottaja Anne Weman

Etäpalvelu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuropsykiatrinen kuntoutus, ohjaus ja valmennus

Kognitiivinen lyhytterapia on kustannustehokas terapiamuoto.

Terapia on ajallisesti rajattua sekä kohdennettu muutamiin kohdeongelmiin, määriteltyihin tavoitteisiin tähtäävää ja työtavoiltaan aktiivista.

Kognitiivinen terapia on muutoshakuista; se muuttaa jotakin osaa ihmisen ajattelu- ja toimintatottumuksissa. Kognitiivisessa lyhytterapiassa tutkimme ajatuksia ja tunteita sekä niihin liittyviä haitallisia uskomuksia ja toimintamalleja.

Kognitiivisen psykoterapian perustajatuksena on se, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan, myös tunnekokemus voi muuttua. Terapiassa kokeillaan ja harjoitellaan uudenlaista käyttäytymistä ja uudenlaisia toimintatapoja.

Kognitiivinen lyhytterapia auttaa oppimaan tunneilmaisua ja tunnesäätelyä.

Kognitiivinen terapia on tiedonkäsittelyn psykologiaan rakentuva itsereflektioprosessi.

Se auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään oireita ja ongelmia tuottavia haitallisia toimintatapoja.

Terapia käynnistää ohjatun läpityöskentelyn niiden muuttamiseksi.

Kognitiivisessa lyhytterapiassa terapeutti ja asiakas työskentelevät yhdessä sovittujen tavoitteiden eteen aktiivisesti. Terapeuttinen työskentely painottuu nykyhetkeen sekä tulevaan.

 

Kognitiivinen lyhytterapia on erittäin tehokas hoitomuoto mm. ahdistuneisuushäiriöissä, unettomuudessa, pelkotiloissa, riippuvuussairauksissa sekä syömishäiriöissä.

Aina ei tarvita vuosien pitkää psykoterapiaa vaan lyhytterapialla voidaan saada nopeasti hyviä tuloksia ja pysyvää muutosta toivottuun suuntaan. Kognitiivisessa lyhytterapiassa asiakas saa oman terapiaprosessinsa tueksi erilaisia harjoitteita tapaamisten välille, joita käydään läpi tapaamisissa. 

 

Lyhytterapia ei kuulu Kela-korvauksen piiriin. 

Osa sairaanhoitopiireistä, kunnista ja työnantajista tarjoaa tällä hetkellä lyhytterapiaa ostopalveluna. Myös sairauskuluvakuutukset voivat korvata lyhytterapian, mikäli palveluntuottaja on terveydenhuollon ammattilainen ja siihen on lääkärin lähete.

 

Kognitiivinen lyhytterapia

Vuokraan työtilaani myös alan muille toimijoille.

Tilaa voi vuokrata tuntivuokrauksella  tai päivävuokrauksella.

 

Työtila / Terapiatila / Työnohjaus tila / Palaveri tila

Työtila sijaitsee Satamakatu 16:ssa Rauman keskustan alueella.

Tilassa on kaksi erillistä sisäänkäyntiä + kolme huonetta + keittiötila + 2 x wc + kaksi parveketta.

Työtila tiedusteluissa, ota yhteyttä!

anne.weman@sairaanhoitajaanneweman.fi tai

soita numeroon 040-1431585 / Anne Weman

Nimi  
Sähköposti  
Osoite  
Viesti  
  

Sairaanhoitaja Anne Weman/+358401431585/Satamakatu 16/26100 Rauma/Y-tunnus 2993863-3

Tavoitat minut seuraavista yhteystiedoista!