Olen palvelun perustaja Anne Weman.

Olen ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja sekä 

kognitiivisen erityispätevyyden lyhytterapeutti (koulutuksessa).

 

Olen koulutukseltani myös psykiatrinen sairaanhoitaja.

Kokemusta mielenterveyden, hyvinvoinnin, kuntoutuksen ja erityisryhmien palveluiden parista on 20+ vuotta.

 

Yksityisenä ja itsenäisenä palveluntuottajana olen toiminut vuodesta 2020.

Toteutan neuropsykiatrisen kuntoutuksen ja valmennuksen palveluja sekä

kognitiivisen lyhytterapeutin vastaanottoa Raumalla toimitilassani

sekä Porissa, Porin psykoterapiakeskuksessa.

Kotikäynnit, toiminnalliset tapaamiset ja verkostotyö kuuluvat myös palvelumuotoihin.

 

Toteutan ja teen tarvittaessa palveluita myös muualle Satakunnan alueella.

 

 

 

Tarjoan palveluita myös etänä.

Etäpalveluissa käytän terveydenhuollon palveluihin suunniteltua Navisec health palvelua. Palvelua voidaan käyttää myös asiakkaan käydessä vastaanotolla tapaamisissa.

Palvelu mahdollistaa videovälitteisen tapaamisen, yhteydenpidon ja keskustelun viesteillä sekä kätevän kalenterin. 

Kalenteriin on mahdollista laittaa yhdessä sovittuja tehtäviä tai tulevia vastaanotto aikoja.

Palvelu sisältää myös mahdollisuuden eri hyvinvoinnin ja terveyden mittareina toimivia lomakkeita.

Palvelu toimii hyvänä tukena neuropsykiatrisessa kuntoutuksessa ja valmennuksessa.

Navisec health on myös Kelan hyväksymä etäpalvelu.

 

 

 

 

 

 

Kouluttaudun tällä hetkellä Turun Integrumin

kognitiivisen terapian instituutissa

kognitiivisen erityispätevyyden lyhytterapeutiksi.

 

Koulutus ja terapiatyö pohjautuu kognitiivisen ja integratiivisen psykoterapian työtapoihin.

 

Kognitiivinen ja integratiivinen terapia soveltuu lyhytkestoisiin

hoito- ja ohjauskontakteihin että pitkäjenteiseen kuntoutukseen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuropsykiatrisen kuntoutuksen, ohjauksen ja valmennuksen palvelut

nuorille ja aikuisille asiakkaille Raumalla ja Porissa.

 

Vastaanotto ja toimitila Raumalla osoitteessa Lyseokatu 6-8 ja

Porissa Isolinnankatu 22:ssa Porin psykoterapiakeskuksessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olen myös palveluntuottajana yhdessä Psykologipalvelut Maria Rasin

kanssa Kelan moniammatillisessa neuropsykiatrisessa Oma väylä-kuntoutuksessa.

Kuntoutusta toteutamme yhteistyössä Satakunnan PSY-palvelut nimen alla.

 

Oma väylä- kuntoutus on 16-29-vuotiaille neuropsykiatrisen diagnoosin henkilöille. 

 

Toteutamme kuntoutusta Rauman ja Porin vastaanotoilla.

Palvelualueemme Oma väylä- kuntoutuksessa on Satakunnan alue.

 

Kuntoutus on Kelan kustantamaa, asiakkaalle kokonaan maksutonta.

 

 

 

 

 

 

Satakunan PSY-palvelut

Kognitiivinen lyhytterapia

Palveluntuottaja Anne Weman

Etäpalvelu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuropsykiatrinen kuntoutus, ohjaus ja valmennus

Kelan neuropsykiatrinen Oma väylä- kuntoutus

Tervetuloa verkkosivuilleni!

Kognitiivinen lyhytterapia on kustannustehokas terapiamuoto.

Terapia on ajallisesti rajattua sekä kohdennettu muutamiin kohdeongelmiin, määriteltyihin tavoitteisiin tähtäävää ja työtavoiltaan aktiivista.

Kognitiivinen terapia on muutoshakuista; se muuttaa jotakin osaa ihmisen ajattelu- ja toimintatottumuksissa. Kognitiivisessa lyhytterapiassa tutkimme ajatuksia ja tunteita sekä niihin liittyviä haitallisia uskomuksia ja toimintamalleja.

Kognitiivisen psykoterapian perustajatuksena on se, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan, myös tunnekokemus voi muuttua. Terapiassa kokeillaan ja harjoitellaan uudenlaista käyttäytymistä ja uudenlaisia toimintatapoja.

Kognitiivinen lyhytterapia auttaa oppimaan tunneilmaisua ja tunnesäätelyä.

Kognitiivinen terapia on tiedonkäsittelyn psykologiaan rakentuva itsereflektioprosessi.

Se auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään oireita ja ongelmia tuottavia haitallisia toimintatapoja.

Terapia käynnistää ohjatun läpityöskentelyn niiden muuttamiseksi.

Kognitiivisessa lyhytterapiassa terapeutti ja asiakas työskentelevät yhdessä sovittujen tavoitteiden eteen aktiivisesti. Terapeuttinen työskentely painottuu nykyhetkeen sekä tulevaan.

 

Kognitiivinen lyhytterapia on erittäin tehokas hoitomuoto mm. ahdistuneisuushäiriöissä, unettomuudessa, pelkotiloissa, riippuvuussairauksissa sekä syömishäiriöissä.

Aina ei tarvita vuosien pitkää psykoterapiaa vaan lyhytterapialla voidaan saada nopeasti hyviä tuloksia ja pysyvää muutosta toivottuun suuntaan. Kognitiivisessa lyhytterapiassa asiakas saa oman terapiaprosessinsa tueksi erilaisia harjoitteita tapaamisten välille, joita käydään läpi tapaamisissa. 

 

Lyhytterapia ei kuulu Kela-korvauksen piiriin. 

Osa sairaanhoitopiireistä, kunnista ja työnantajista tarjoaa tällä hetkellä lyhytterapiaa ostopalveluna. Myös sairauskuluvakuutukset voivat korvata lyhytterapian, mikäli palveluntuottaja on terveydenhuollon ammattilainen ja siihen on lääkärin lähete.

 

Kognitiivinen lyhytterapia

Nimi  
Sähköposti  
Osoite  
Viesti  
  

Satakunnan PSY-palvelut /+358401431585 / Lyseokatu 6-8 / 26100 Rauma  

Tavoitat minut seuraavista yhteystiedoista!

Voit jättää minulle myös yhteydenottopyynnön !